KÄYTTÖEHDOT

1. Yleistä verkkopalvelun käyttämisestä

Tervetuloa käyttämään Mitäharrastaa.fi verkkopalveluita, joita ovat Mitäharrastaa.fi verkkosivusto ja Mitäharrastaa.fi kanavat sosiaalisen median palveluissa (jäljempänä ”Palvelu”). Käyttäjää kehotetaan tutustumaan näihin käyttöehtoihin (jäljempänä ”Ehdot”) huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä.

Nämä Ehdot soveltuvat kaikkiin käyttäjän toimiin Palvelussa riippumatta siitä, millä päätelaitteella Palvelua käytetään. Käyttäjän on sallittua käyttää Palvelua kulloinkin voimassa olevien Ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä hyvän tavan mukaisesti. Ehdot muodostavat sopimuksen käyttäjän ja Mitäharrastaa.fi välillä ja määrittelevät käyttäjän ja Mitäharrastaa.fi oikeudet ja velvollisuudet Palveluun liittyen.

2. Mitäharrastaa.fi tehtävät ja vastuu Palvelusta

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Mitäharrastaa.fi:llä on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Mitäharrastaa.fi ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä se takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi.

Mitäharrastaa.fi:llä on lisäksi oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä, rakennetta ja ulkoasua, tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja ja muun dokumentoinnin sisältöä sekä muita Palvelun osia. Mitäharrastaa.fi pyrkii silloin kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Mitäharrastaa.fi ei vastaa Palvelun sisällöstä (mukaan lukien linkit kolmansien tahojen verkkosivuille) tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta sen itse tuottamaa tietosisältöä. Mitäharrastaa.fi:llä on oikeus olla julkaisematta tai poistaa Palvelusta aineisto, joka sen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai on vahingollista tai haitallista Mitäharrastaa.fi:lle, Käyttäjille tai kolmannelle taholle.

Palvelussa tapahtuu Käyttäjien välistä viestintää joko suoraan yksityisviestien tai epäsuorasti Palveluun jätetyn sisällön kautta. Mitäharrastaa.fi ei vastaa käyttäjien välisen viestinnän tai muun toiminnan toisille käyttäjille tai kolmannelle taholle mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

3. Käyttäjän vastuut ja velvoitteet 

Käyttäjä saa henkilökohtaisen oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen ja muiden Palvelua tai sen yksittäisiä osia koskevien ehtojen mukaisesti.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Palvelussa julkaisemaansa materiaaliin sekä muuhun aineistoon, jonka hän lähettää, välittää tai tallentaa Palveluun ja sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä (esimerkiksi linkittämällä) Palvelun kautta aineistoa tai viestejä, joka rikkoo kolmansien osapuolien omistus-, tekijän- tai muita oikeuksia, on loukkaavaa, solvaavaa, herjaavaa, rikolliseen toimintaan liittyvää, epäsiveellistä, lain tai muutoin hyvän tavan vastaista Mitäharrastaa.fi:lle tai muille Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle haitallista tai vahingollista tai voi aiheuttaa häiriötä, tukoksia tai muita käyttökatkoksia Palveluun. Käyttäjä vastaa kaikista edellä mainitun kaltaisella toiminnalla aiheuttamistaan vahingoista. Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

4. Kolmannen osapuolen verkkosivustot

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä Mitäharrastaa.fi vastaa sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöstä.

5. Palvelun omistus- ja tekijänoikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet (ml. tekijänoikeudet) ovat Mitäharrastaa.fi:llä tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tahoilla. Mitäharrastaa.fi pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa ole toisin mainittu.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että Palvelun ja sen osien omistusoikeudet sekä tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet ovat Mitäharrastaa.fi:llä ja ettei Käyttäjälle siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä ehdoissa mainitut käyttöoikeudet.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua julkisesti taikka taltioida, edelleen lähettää tai muutoin käyttää Palvelua Mitäharrastaa.fi:n oikeuksia loukaten. Käyttäjä voi kuitenkin siirtää Palvelussa olevaa public domain- tai shareware -aineistoa kyseistä aineistoa koskevien ohjeiden mukaisesti omaan käyttöönsä tai edelleen levitettäväksi.

6. Miten käytämme evästeitä?

Palvelun välityksellä voidaan kerätä evästeiden (“cookies”) tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla käyttäjän päätelaitteeseen tai Palvelun käyttämiseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, mitä selainta käyttäjä käyttää, miltä sivulta käyttäjä on saapunut Palveluun tai milloin ja mitä Palvelun osioita käyttäjä on selannut. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan toimittaa käyttäjän päätelaitteelle Palvelun välityksellä.

Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Palvelun käyttäjämäärien ja muiden Palvelun käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn. Saatujen tietojen avulla Mitäharrastaa.fi voi analysoida ja kehittää Palvelua käyttäjälle sujuvammaksi ja yksilöidymmäksi. Lisäksi kerätyn tiedon avulla käyttäjälle voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti kiinnostavaa markkinointia Palvelussa sekä Palvelun ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (retargeting) hyödyntämällä. Käyttäjä voi estää evästeiden asettamisen selaimelleen niin halutessaan muuttamalla omia selainasetuksiaan.